Açık iletişim ile

takım çalışması

Kentsel ölçekte 

dönüştürücü etki

Buluşma mekanı olarak

kent

Çağdaş mimari dil

Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak