Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak

Açık iletişim ile

takım çalışması

Kentsel bir bütünlük oluşturmak 

Buluşma mekanı olarak

kent

İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik