Açık iletişim ile

takım çalışması

Kentsel ölçekte 

dönüştürücü etki

Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak

Çağdaş mimari dil

İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik