İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik

Kentsel ölçekte 

dönüştürücü etki

Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak

Kentsel bir bütünlük oluşturmak 

Buluşma mekanı olarak

kent