Açık iletişim ile

takım çalışması

İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik

Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak

Kentsel bir bütünlük oluşturmak 

Çağdaş mimari dil