Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak

Sürdürülebilir yaşam çevreleri 

Buluşma mekanı olarak

kent

İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik

Çağdaş mimari dil