İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik

Açık iletişim ile

takım çalışması

Çağdaş mimari dil

Buluşma mekanı olarak 

kent

Sürdürülebilir yaşam çevreleri