İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik

Açık iletişim ile

takım çalışması

Kentsel bir bütünlük oluşturmak 

Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak

Buluşma mekanı olarak

kent