Açık iletişim ile

takım çalışması

Çağdaş mimari dil

İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik

Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak

Buluşma mekanı olarak 

kent