Açık iletişim ile

takım çalışması

Buluşma mekanı olarak

kent

Kentsel bir bütünlük oluşturmak 

Çağdaş mimari dil

Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak