Çağdaş mimari dil

Açık iletişim ile

takım çalışması

Buluşma mekanı olarak 

kent

Kentsel bir bütünlük oluşturmak 

Açık iletişim ile takım çalışması