Kentsel ölçekte 

dönüştürücü etki

Buluşma mekanı olarak 

kent

Çağdaş mimari dil

Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak

Sürdürülebilir yaşam çevreleri