Açık iletişim ile

takım çalışması

Sürdürülebilir yaşam çevreleri 

Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak

İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik

Kentsel ölçekte 

dönüştürücü etki