İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik

Açık iletişim ile

takım çalışması

Kentsel ölçekte 

dönüştürücü etki

Buluşma mekanı olarak 

kent

Sürdürülebilir yaşam çevreleri