Açık iletişim ile

takım çalışması

Buluşma mekanı olarak

kent

İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik

Sürdürülebilir yaşam çevreleri 

Çağdaş mimari dil