Açık iletişim ile

takım çalışması

Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak

Buluşma mekanı olarak

kent

İşlevsel, anlamsal ve

fiziksel süreklilik

Sürdürülebilir yaşam çevreleri