Açık iletişim ile

takım çalışması

Çağdaş mimari dil

Buluşma mekanı olarak 

kent

Kentsel bir bütünlük oluşturmak 

Sürdürülebilir yaşam çevreleri