Kentsel ölçekte 

dönüştürücü etki

Çağdaş mimari dil

Detaylara

ciddiyetle yaklaşmak

Buluşma mekanı olarak

kent

Açık iletişim ile

takım çalışması